suvarmaq

suvarmaq
f.
1. Süni vasitələrlə torpağı, yeri islatmaq, nəmləndirmək; sulamaq. Ləkləri suvarmaq. Əkin yerlərini suvarmaq. – Hər suçunun cirəsi gündə bir hektar yeri suvarmaqdır. Ə. Vəl.. Çəpərin kölgəsində yaşıl qalmış nar kollarının dibinə <Səməd> arx çəkdi, suvardı. İ. Hüseynov. // Dibinə su tökmək. Ağacları suvarmaq. – Hüseynəli əmi . . gülləri suvarırdı. M. S. O.. Ağ saçlı bir qadın əlində vedrə, köhnə mis dolça pomidor və xiyar tağlarını suvarırdı. H. Seyidbəyli.
2. Su vermək, su içirtmək. Qoyunları suvarmaq. Mal-qaranı suvarmaq. – Tağı əmi . . atları suvarmağa göndərəndə mənə də boz madyana minməyə izin verərdi. S. S. A.. . . Xırman döyənlər öküzləri vəldən açıb suvarır, yemləyir, tövlələrdə, həyətlərdə rahatlayırdılar. Ə. Abasov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • berə — (İmişli) qoyunların sağıldığı yer. – Sürünü berəyə gətirdilər Berə gezdirmeg (Bakı) – suvarmaq, əkin yerinə su vermək. – Ədə, lopatgəni götür, bir berə gəzdir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • bərə — I (Göyçay) sahilə yaxın dayaz yer. – Gəmini bərədən aparıblar II (Lənkəran, Kürdəmir) bağ və ya bostanların arasından gedən cığır III (Bakı, Füzuli, Göyçay, İmişli, Quba, Ucar) kiçik arx. – Adə, bəsdü dayi, bərəni bağla, püştəni su apardı (Bakı); …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • kolaz — I (Füzuli, Kürdəmir, Lənkəran, Sabirabad, Salyan) qayıq. – İstildə öbilə <o qədər> qəmiş vardi, kolaz sürməy olmırdı (Lənkəran); – Bitöv ağac olur, için çıxarıllar olur kolaz (Füzuli) II (Cəlilabad) heyvan suvarmaq üçün daşdan düzəldilmiş… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • suad — (Tovuz) göl, çay və su götürmək, mal qara suvarmaq üçün düzəldilən yer. – Anam suadda paltar yuyur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • şumarramax — (Oğuz) başdan başa suvarmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • taxtasuat — (Salyan) su götürmək və malları suvarmaq üçün çay sahilində düzəldilmiş kiçik körpücük. – Anam taxtasuatda paltar yuyur; – Taxtasuat suatdan irahatdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • urramax — (Şəmkir) suvarmaq (heyvanlar haqqında). – Gördü çovan qoyunu çayın qıra:nda urruyur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • arakəsmə — is. Bir otağı, yeri, binanı iki yerə ayıran yüngül divar; aralığa çəkilən divar, taxta və s. Evin arakəsməsi taxtadandır. Arakəsməni suvarmaq. // Üzərinə parça çəkilmiş çərçivələrdən ibarət bükülən pərdə; şirma. <Ağabala> Reyhanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • arat — is. k. t. Şumlanıb sulanmış, toxum səpilmiş yer. // Toxum səpmədən əvvəl şumun sulanması. Arat torpağın fiziki xassəsini yaxşılaşdırır. – Arat olunmuş torpaq yaxşı qurumayıb, havalar mane olur. M. Hüs.. Arat(a) qoymaq, arat eləmək – toxum… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • axmaz — 1. sif. Axmayan, durğun (su haqqında). 2. is. Durğun su, çuxur yerlərdə yığılıb qalan su. Pambıq yerlərində tarlaları suvarmaq üçün axmazların suyundan da istifadə edilir. – Çayın çox girintili çıxıntılı olması və allüvial çöküntülərin asanlıqla… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”